Is dit een gedicht?

Een verhaal geschreven. Veel te lang, veel te uitleggerig. Ingekort. Alinea’s geschrapt, zinnen afgedankt, woorden verworpen.
Daarna nog eens ingekort. En nog eens. Van ruim 600 woorden naar 112 woorden. Kan het nog korter?
Deze 39 woorden vormen de kern. Ze roepen voor mij alles op:

in een witte kamer
op een witte baar
met witte lakens
een witte vrouw
met lange witte haren
strekt haar witte arm
met haar witte hand
met haar benige vingers
wenkt zij mij
kom, denkt zij
kom bij mij

Is dit een gedicht? Waaiert vanuit deze kern bij de lezer een inhoud weer uit? Is een “verdichting” als deze een werkzaam procédé?

fat boy

 

Vraag iemand hoe een vintage microfoon eruit ziet en dít is wat hem te binnen schiet…

20180318_111236

Dit is mijn tekening van de Shure SW55, de meest iconische microfoon ooit gemaakt.

elvis postzegel

Het originele ontwerp dateert van 1939; in de jaren daarna volgden vele variaties op het eerste model. Tot op de dag van vandaag voert Shure dit model, bijgenaamd de fat boy, in zijn catalogus – zij het met modernere specs.

Dit exemplaar ligt bij ons in de vitrine. Een antiek apparaat, nog voorzien van de oude 3-pinsconnector en keurig, met de oorspronkelijke kabel, in het oude opbergzakje. Linda heeft hem als aandenken aan Wim en Sjaan van Boxel. Zij waren afkomstig uit Maarsen en actief in de Gooise muziekwereld. Ze werkten regelmatig voor “Hilversum”, onder andere met een kinderkoor. Later hadden zij een muziekschool en een muziekwinkel in Heerhugowaard.

In hun Waardse tijd waren ze een soort opa en oma voor Linda, die pianoles en zangles van ze kreeg – klassieke lessen, achter de vleugel.

 

 

Bed&breakfast

B&B Woutershof richarddelaporteblog
B&BdeWoutershof in Ede, 31 december 2017 (tekening) en 1 januari 2018 (kleur)                           

Elk jaar zoeken we met de jaarwisseling een rustig plekje, waar we Kensi, Nala, Tommie en Garfield (onze hond en onze katten) weg kunnen houden van het vuurwerkgeweld dat bij ons in de straat losbarst. Dit jaar een bed & breakfast aan de bosrand, net buiten Ede. Hoewel het geluid van ver weg kwam, hebben ze toch heel wat lawaai moeten doorstaan.

Jaguar

jaguarxk120richarddelaporteblog

Auto’s doen me niets, behalve als ze oud zijn. Linda en ik gaan daarom naar de zomerse old timer-bijeenkomsten die bij ons in de Betuwe georganiseerd worden. In Lienden en Opheusden heb ik fraaie series foto’s kunnen maken. Deze jaguar stond in Opheusden op de startplaats  – in het grijs, maar ik vind groen mooier. Het aantrekkelijke van die oude auto’s is dat het nog om echte mechanische techniek gaat; met de hand gebouwde machines van plaatwerk, tandwielen, schroefjes, boutjes, moertjes en ringetjes.

 

Taalspel: 22 variaties op Vondel

00 basistekst
Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw
ter wereld ooit gevonden
                                                                                   – Joost van den Vondel (1587-1679)

01 alfabetische deconstructie
aaaa c dddd eeeeeeeeee g h i m nnnnnn oooooo p rrrrrrrr ss ttttt uuu vv wwwww

02 minimale variatie
Waar werd oprechter trouw dan tussen pan en vrouw ter wereld ooit gevonden  

03 linea recta
Waar werd een rechter touw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden  

04 negatie
Nergens op deze wereld werd oprechte trouw tussen man en vrouw ooit gevonden

05 reciprook (1)
Waar werd onoprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden

06 reciprook (2)
Waar werd oprechter ontrouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden

07 permutatie
Waar werd oprechter trouw dan tussen deze man en alle vrouwen ter wereld ooit gevonden  

08 responsief
Daar op de wereld werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw gevonden                       

09 homoseksueel
Waar werd oprechter trouw dan tussen man en man of vrouw en vrouw ter wereld ooit gevonden  

10 genderneutraal
Waar werd oprechter trouw dan tussen mens en mens ter wereld ooit gevonden  

11 e-tautogram
Nergens ter wereld werden echt en eer evenwel beter begrepen

12 e-lipogram
Nooit in ’t aardrijk zaagt gij zó waardig band als nu hun trouw ’t duo tot paar bindt

13 deconfiture
Ze zijn uit elkaar

14 monosyllabisch
Waar op de bol zag men ooit zo sterk een trouw als in de bond van man en vrouw

15 cynisme
Waar werd oprechter kou dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden

16 semantisch
Nergens binnen de antropocentrische betekenis van het begrip wereld, dat wil zeggen: nergens binnen het geheel van de menselijke beschaving, zal men een morele verbondenheid aantreffen die zo onverbrekelijk is als bij de verbintenis in de door het burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm die het fundament vormt onder de duurzame seksuele relatie en het familieverband tussen een mens met de biologisch geslachtelijke status man en een mens met de biologisch geslachtelijke status vrouw

17 kruisbestuiving (H.Marsman – De bruid)
1. Waar werd oprechter trouw dan tussen de tranen die ik schreide en de zuchten ter wereld ooit gevonden
2. Man en vrouw zie ik vervluchtigen tot regenbogen

18 antithese
Vals is de oprechte trouw tussen man en vrouw die je op deze wereld vindt

19 dubitatio
Is het nog mogelijk op deze wereld oprechte trouw te vinden? Is de mens nog in staat tot onvoorwaardelijke overgave aan een ander? Heeft het huwelijk nog enige wezenlijke en blijvende waarde of zijn wij postmodernen tot reddeloze eenzamen vervallen en heeft de lust de liefde definitief overwonnen?

20 hexameter
Nooit was de trouw tussen man en zijn vrouw zo volkomen op aarde.

21 paradox
Hij houdt net zoveel van haar als zij van haar hond

22 ironie
“Kom nooit tussen een man en zijn gitaar.” (Eelco Gelling)

Taalspel: 22 variaties op Martinus Nijhoff

00 basistekst
Ik ging naar Bommel om de brug te zien       (Martinus Nijhoff – De moeder de vrouw)

01 alfabetische deconstructie
aa bb d eeee ggg iii k l mmm nnn oo rr t u z

02 minimale variatie
Ik ging naar Bemmel om de brug te zien

03 alternatief
Ik ging naar Lommel om de lucht te zien

04 negatie(1)
Ik ging niet naar Bommel om de brug te zien

05 negatie (2)
Ik ging naar Bommel, maar niet om de brug te zien

06 dissociatie
Ik ging niet naar Bommel, om die verdomde brug niet te hoeven zien

07 consequentie
Ik ging naar Bommel en zag de brug

08 deceptie
Ik ging naar Bommel, maar geen brug te zien

09 permutatie
Ik ging naar Bommel om meer dan de brug te zien

10 perspectivisch
Ik ging de brug op om Bommel te zien

11 confusie
Ik brug naar Gingel om de bom te zien

12 e-tautogram
Deze kerel reed ter gemeente B. strevend het verkeersgewelf te verkennen

13 e-lipogram
Ik ging naar Zoutwaard waarbij brugschouwing mijn buut was

14 duosyllabische distributie
Ikzelf reisde richting Bommel daarbij uitzicht over pijlers alsook tuien alsook brugdek tussen beide oevers zoekend

15 semantisch
De persoon die aan het woord is verplaatste zich vrijwillig naar de plaats die topografisch aangeduid wordt met de naam Zaltbommel met als doel aldaar de plaatselijke verbinding tussen beide oevers van de Waal te aanschouwen

16 kruisbestuiving                                      (Gerard Reve – Wiegelied)
a) ik ging nuchter naar bed, en kon de brug niet zien
b) ik ging naar Bommel om te slapen

17 ablatie
Ik ging naar Bommel

18 tricolon
Te voet, beoogd, begeesterd liep ik naar Bommel, zag de brug – en peilde mijn ziel

19 hexameter (1)
Gisteren ging ik naar Bommel om daar eens de brug te bezien

20 hexameter (2)
Ik ben naar Bommel vertrokken teneinde de brug daar te zien

21 paradox
Ik bleef thuis om in Bommel de brug te zien

22 ironie
Gaat Nijhoff nu naar Bommel, ziet ‘ie daar de Nijhoffbrug

 

Sonnet

 

VAN GODSWEGE

Daar ligt hij dan, kapotgeslagen,
Ik breng hem meer van wat ik bracht,
Honderd pijnen, duizend plagen,
Ik laat hem buigen voor mijn macht.

Zonder klagen blijft hij dragen
Zijn bitter lot. Hij bidt om kracht.
Behagen zal hij, noch mishagen;
Niets is hij. Niets ook is zijn nageslacht.

Schor fluistert hij zijn vrome wens,
Zijn mond vol molm, geknield in ’t stof,
Dat hij leven mag om mij te eren,
Mij, zijn grote God, zijn enig Here;
Hij prijst mijn naam en zingt mijn lof.

Ik houd zo innig van de mens.


Nijmegen, Jan de Wittstraat

Als ik Linda naar haar masterclass zang breng, ga ik met Kensi een half uurtje wandelen en een half uurtje in het park zitten. Elke keer als ik de buurt daar doorkruis, valt dit pand me op. Een statig herenhuis, opgeknipt in onderdeeltjes die apart verhuurd worden aan studenten – zie de vele fietsen die altijd voor het hek staan. Een lust voor het oog, zeker vandaag: mooi herfstlicht en een paar opvallende details in de stille straat…

NijmegenJandeWittstrBurghardtvandenBerghstraatricharddelaporteblog
Nijmegen, hoek Jan de Wittstraat-Burghardt van den Berghstraat, 27 oktober 2017, 12.00 uur

Taalspel: 22 variaties op Jakobus Cornelis Bloem

Zoals ik al zei: een spel om vaker te spelen. Hierbij…

00 basistekst
Denkend aan de dood kan ik niet slapen

01 alfabetische deconstructie
aaaa ddddd eeeee ii kk l nnnnnn oo p s t

02 minimale variatie (1)
Denkend aan de daad kan ik niet slapen

03 minimale variatie (2)
Denkend aan de dood kon ik niet slapen

04 accismus
Denkend aan de dood hoef ik niet te slapen

05 apopiopese
Denkend aan de dood

06 permutatie
Denkend aan de dood kan niet alleen ik niet slapen

07 e-tautogram
Denken te sterven belemmert me te keveren

08 e-lipogram
Doodsangst maakt mijn nacht droomloos

09 Retorische vraag
Kan iemand, denkend aan de dood, slapen?

10 kruisbestuiving         (Vasalis – Tijd)
1. Denkend aan de dood kan ik niet leven
2. Ik droomde, dat ik langzaam sliep

11 logisch
Als doodsangst = waken dan waken = doodsangst

12 mythologisch
Thanatos is Hypnos’ broeder

13 geminatio
Sterf, slaper sterf

14 anastrofe
Slapen kan ik niet aan de dood denkend

15 parafrase
Ik ben bang dood wakker te worden

16 semantisch
Als mentale processen in mijn innerlijk een beeld vormen van de toestand waarin mijn lichaam niet langer groei, metabolisme of andere levensfuncties vertoont, dan leidt deze voorstelling ertoe dat ik niet kan beginnen aan de periode van inactiviteit en afwezigheid van het wakend bewustzijn die ervoor zorgen dat mijn lichaam en geest tot rust komen

17 synesthesie (1)
De dood ruikend kan ik niet slapen

18 synesthesie (2)
Proevend van de dood kan ik niet slapen

19 paradox
De gedachte in te slapen belet mij in te slapen

20 hexameter
Denken aan doodgaan drijft altijd tot onrust die koud maakt de slaap

21 alliteratie
Doodsangst drijft deze dolende denker diep door ‘t dutloos duister

22 ironie
Memento mori