Dragwolf blog

5) Onze tweede proefvlucht

We wilden dit keer naar een plek waar nooit eerder humanoïden geweest zijn. De Dragwolf heeft ons naar een planeet gebracht die in het navigatiesysteem staat onder de naam Breh’loz. De atmosfeer daar maakte het mogelijk zonder zuurstofvoorziening rond te lopen, maar de temperatuur lag veel hoger dan we gewend zijn. Dat maakte onze twee korte verkenningstochtjes bijzonder vermoeiend.

We hebben eerst een wandeling gemaakt over een uitgestrekte vlakte met een zanderige, rotsachtige bodem. De temperatuur bedroeg 48 graden Celsius; er stond geen wind. Hier hebben we een groot landdier gezien van ruim tien meter hoog. De lengte van kop tot staart schat ik ook op zo’n tien meter. Het bewoog zich uiterst traag voort op vier dunne poten.

Daarna hebben we nog een korte wandeling gemaakt door een dicht woud, 108 kilometer naar het oosten gelegen. Ook hier was het verstikkend heet, ruim 45 graden, maar tussen de bomen was het ook nog eens klam en vochtig, waardoor de hitte nauwelijks te verdragen was. De bomen en planten leken op aardse vegetatie.

Bij een kleine poel zagen we een slakkerig wezen, bruin van kleur, traag kruipend over de natte bosgrond. De rug was een hoge bult, kop en staart lagere bulten; uit die bulten groeiden plukjes stug haar, wat het dier een komisch uiterlijk verleende. Het was zo’n twintig centimeter lang en vijf á zes centimeter hoog. We liepen er voorzichtig heen om het wat beter te bekijken, toen er plotseling vanuit een boom een razendsnelle flits naar beneden schoot, het dier vastgreep en naar boven trok. Het bleek een slangachtig insect te zijn, met lange grijpklauwen die leken op de klimopstengels die uit de bomen hingen. Tussen de takken viel het nauwelijks op. De kracht en de snelheid van dit roofdier waren groter dan we ooit gezien hadden. Onze aanwezigheid maakte het dier onrustig; het at zijn prooi niet op, liet het uiteindelijk zelfs vallen, zo gebiologeerd bleef het ons aanstaren. De slak maakte zich met onverwachte snelheid uit de voeten. De slang (zo zal ik het beest maar noemen) sperde zijn bek open en liet achter uit zijn keel een dof gebrul horen. Woede? Frustratie? Angst? In ieder geval bleef het ons kronkelend over de hoge takken achtervolgen, zonder zijn gebrul te staken. “We moeten hier weg, het bos uit” zei Linda. “We zijn niet veilig. Ik denk dat het een baby’tje is dat om zijn moeder roept.” Deze opmerking maakte mij behoorlijk onrustig. Een slang van een meter of zes, sneller en krachtiger dan welke vleeseter ook, roepend om zijn nog grotere, sterkere, snellere moeder – uit frustratie om ons!

We zijn inmiddels (21-10-2020) teruggekeerd op onze thuisbasis. Alle systemen werken. Alles wat we nodig hebben ligt op voorraad. Niets houdt ons nog tegen. We kunnen op ontdekking.

4) Spacesuits IAN/MC/Qu:E

We hebben eindelijk goede beschermende kleding gevonden. Drukpakken hadden we al, geschikt voor alle atmosferische omstandigheden – als het nodig is kun je er zelfs ruimtewandelingen in maken. Die pakken echter zitten te groot, te zwaar en te ongemakkelijk om je lijf als je op verkenning gaat op het oppervlak van een planeet die een atmosfeer kent die vergelijkbaar is met de luchtlagen rond onze aarde. Dan draag je liever iets lossers. En zulke pakken hebben we nu dus. Tweedehands, dat wel, maar met een IAN-label: Is As New. Het is Medical Clothing (‘MC’), medische protectiekleding die al in het veld gebruikt is, maar volgens de hoogste standaard refurbished en voorzien van het predicaat ‘Qu:E’ (Quality Extra).

Linda heeft voor Kensi en Terry ook een pakje gemaakt. Dat voor Kensi kan ik wel begrijpen, die is net zo kwetsbaar als wij, maar voor Terry…? We hebben juist een robot aangeschaft omdat die niet kwetsbaar zijn voor biologische gevaren. Maar Linda vindt het zielig als hij zonder beschermend pakje naar buiten moet. Nou ja. Nu kan hij meedoen met de grote mensen.

We hebben ook sensor-drones gekocht. Die vangen geluid en beweging op. Ze doen nauwkeurige temperatuurmetingen binnen een straal van 100 meter en ze kunnen filmen en fotograferen. Ze herkennen bekende chemische elementen en maken desgevraagd analyses van verbindingen daartussen.

We hebben onszelf getraind in de bediening van alle apparatuur. Gewapend met kennis en betrouwbaar materiaal zijn we zo langzamerhand klaar om onze eerste reizen te ondernemen. We gaan binnenkort nog een testreis maken. Daarna gaan we op ontdekkingsreis.

3) De Oneindige Bibliotheek

Om ons met kennis te wapenen tegen onaangename verrassingen tijdens onze toekomstige reizen door tijdruimte en dimensies, hebben we een bezoek gebracht aan de Oneindige Bibliotheek, die door sommigen Het Heelal genoemd wordt. Ten onrechte overigens. Zij is wel degelijk een bibliotheek.
De oneindigheid ervan wordt bepaald door het feit dat voor elke ruimte die betreden wordt, twee nieuwe ruimten aan de periferie gesticht worden; voor elk boek geraadpleegd, worden twee nieuwe boeken in het bestand opgenomen. Dit gaat al miljarden jaren op deze wijze. Een kolkende toestroom van boeken vult plank na plank, nis na nis, kamer na kamer, zaal na zaal. Het boekenbestand overschrijdt het getal googolplex.

Hoewel er geen sprake is van enige coherente ordening luidt het axioma dat de Oneindige Bibliotheek door haar omvang en oneindigheid alle boeken omvat die geschreven zijn of ooit geschreven zullen worden en daarmee antwoord kan geven op alle basismysteries van de mensheid, alsook voorspellingen van de toekomst, inclusief alle denkbare variaties daarop.

Inquisiteurs hebben zoektochten geleid naar het boek der boeken; sekten hebben alle letters en symbolen door elkaar willen gooien om de goddelijke wanorde na te bootsen; zuiveraars willen de bibliotheek van nutteloze werken ontdoen. Velen hebben getracht de Oneindige bibliotheek te beperken. Maar altijd tevergeefs.

De bibliotheek is onbegrensd en periodiek. Misschien als een eeuwige reiziger haar in iedere richting zou doorkruisen, dat hij na verloop van eeuwen zou kunnen constateren dat dezelfde boekdelen worden herhaald in dezelfde wanorde die, herhaald, een orde zou vormen. De Enige Orde! Een elegante hoop… Maar we zullen het nooit weten. Zo’n reiziger bestaat immers niet.

Om voor ons zinvolle en betekenisvolle informatie uit alle beschikbare kennis te halen, hebben we de Dragwolf direct contact laten maken met de bibliothecaris. Hij is een oude man, blind en doof, niet tot spreken in staat. Door hem heen stort de maalstroom van nieuwe boeken de Oneindige Bibliotheek binnen; zijn brein bevat alle woorden ooit geschreven en alle zinnen nog te schrijven. Hij zit in zijn stoel en ondergaat. Een kortstondige verbinding met zijn hersenen leert je alles wat door jou geweten kan worden. Van groot belang is dat je zo’n verbinding via een technisch hulpmiddel legt en nooit of te nimmer direct persoonlijk. Een milliseconde deel uitmaken van die onbegrensde razernij maakt je krankzinnig.

Goddank is onze Dragwolf hiertegen bestand.

2) Droids dump

Gisteren (9-10-2020) zijn we naar Watto’s refurbished robots and motorparts geweest om een tweedehands robot te kopen. Watto zelf kon ons niet helpen (hij moest handtekeningen verkopen op de comic con) dus we werden toevertrouwd aan David, zijn verkoopbot. “Leid ze rond, David. En pas op: dit zijn terranen, dus als ze de kans krijgen, draaien ze je een poot uit. Maak een goede prijs. En hou ze weg bij het kleine grut. Dat schroot verkoop ik wel als oud metaal.”

David was een keurig articulerende rood met blauw gespoten android, glimmend gepoetst, de enige die goed in de lak stond. Hij stuurde wat vrij rondlopende robotjes weg, zei hun dat ze in hun doos moesten blijven, en nam ons mee de winkel in. De meeste robots waren geel, de bedrijfskleur van Banana Mining, hun vorige eigenaar, die veertig jaar terug failliet gegaan was. Ze waren in slechte staat –zwaar verroest allemaal en de beroerde buitenkant deed ons het ergste vermoeden over het binnenwerk. Ze hadden een robot die alle apparaten en voertuigen kon besturen (met een aluminium koffer vol extra pluggen, connectors en verloopstekkers), een robot die het meetwerk voor ons verrichten kon, een oersterke werkdroid, een halfhoog manusje van alles dat zowel technische ondersteuning kon bieden als huishoudelijke hulp en nog veel meer. Maar voor alles werd de hoofdprijs gevraagd, ver boven ons budget.

Linda was helemaal verliefd geworden op een kleine android die ze “zo lief!” vond, maar waarvan David niet kon vertellen wat zijn functionaltieiten waren. Ik probeerde met David te onderhandelen over de prijs van de werkdroid. Daar hadden we tenminste iets aan. En anders namen we het manusje van alles.

David was een stugge onderhandelaar. Linda tilde het babybotje steeds op.

Toen we thuiskwamen waren we de trotse bezitters van een robotje waarvan we niet zo goed wisten wat het voor ons doen kon. Maar het was wel “een schatje”. We noemen hem Terry. Dat betekent: heerser over mensen, leider van de stam.

1) Maidentrip

Op 07-10-2020 zijn we met de Dragwolf een half uur weggeweest om de systemen uit te testen. We hebben haar gevraagd ons naar een blauwe planeet met een aardse atmosfeer te brengen; op die manier dachten we op een plek te komen die op onze wereld zou lijken. Bij nadering van de planeet bleek dat dit blauw van een totaal andere orde was. Dampkring, zee, licht, rots, bodem, vegetatie: alles was blauw!

We landden op een bergtop. Vanaf de landingsplek daalden we te voet af naar een veld, omzoomd door een bossige begroeiing. Op dit veld stonden in kleine groepen een soort hutjes op hoge palen bij elkaar.

We hebben wat gruis en wat kleine steentjes van de bodem geraapt. De kleur was niet steeds van dezelfde intensiteit, maar varieerde van licht blauwgrijs tot fel kobalt.

Toen we het veld overstaken, begon Kensi opgewonden te blaffen. Aanvankelijk begrepen we niet waarom, maar toen zagen we aan de bosrand een mensachtig wezen: de eerste buitenaardse humanoïde die wij ooit in levende lijve gezien hebben. Naast hem stond een of ander dier.

We zijn blijven kijken tot de wezens zich terugtrokken in de schaduw van de vegetatie. Daarna zijn we teruggekeerd naar de Dragwolf. Bij vertrek zijn we laag door het dal gevlogen en daar hebben we, aan de voet van de berg waarop we geland waren, een dorpje gezien dat op een ingewikkelde manier verwerkt was in zeer hoge rechtopstaande palen of boomstammen. Van afstand was het bijna alsof het in die immense takken zo gegroeid was, maar dichterbij werd duidelijk zichtbaar dat dit dorp een getimmerd maaksel was.

Daarna zijn we nog een kwartier aan het strand geweest. Linda is gek op de zee. Ook hier hebben we zo’n humanoïde gezien, dit keer op zo’n zelfde dier gezeten, dat kennelijk een rijdier is. Hij (zij?) bleef van grote afstand naar ons kijken. Ik vroeg Linda een foto te maken, maar toen zij het toestel op hem richtte, richtte het wezen ook een apparaat op ons. Geen idee wat het was. Een wapen? We hebben ons direct teruggetrokken in de Dragwolf.

Van wat we gezien hebben, heb ik een paar eenvoudige schetsjes gemaakt om de sfeer en de ervaring vast te leggen. Linda heeft de bodemmonsters gefotografeerd. Bij nadere analyse bleek het zand en aarde te zijn, alleen met een overdaad aan blauwe pigmenten erin, zoals apatiet, cyaan, smalt, lapis lazuli, kyanite, lazuriet, sulfaat, calcantia, corindon en borniet. Voor ons zijn dit vrijwel allemaal giftige stoffen.

De Dragwolf krijgt nu tijd om de ervaringen te verwerken en haar systemen te kalibreren. Binnenkort maken we weer een korte testvlucht.

Wij weten nu dat we een volgende keer de atmosfeer, het water en de bodem moeten checken en zo nodig een beschermend pak aantrekken. De sonic shower kon de vervuiling die we nu meenamen eenvoudig van ons af blazen, maar het kan straks een keer om hardnekkiger stoffen gaan. Misschien moeten we een robot kopen. Dan hebben we een hulp die onvatbaar is voor ongezonde omstandigheden. Wellicht kunnen we een betaalbaar tweedehands exemplaar op de kop tikken. Tenslotte moet ik een uitgebreidere set tekenspullen meenemen, want het is een reëel risico dat onze camera voor een aanvalswapen wordt aangezien. Het maken van een  foto kan dan vijandige reacties uitlokken.

We gaan onderzoeken hoe we beter gebruik kunnen maken van de hersencapaciteit van de Dragwolf om informatie te verwerken. Als we haar bijvoorbeeld verbinding kunnen laten maken met de Oneindige Bibliotheek, hebben we toegang tot kennis die al onze nieuwe ervaringen in een kader kan plaatsen, wat ons in staat zal stellen zinvolle interpretaties te creëren als we daadwerkelijk op exploratie gaan.

0) Op 30 januari 2020 is de Dragwolf-R65 gearriveerd.

Het verjaardagscadeau van Linda voor mij.

(zie ook de pagina INFORMATIE)

De dragwolf is een ruimteschip zonder beperkingen. Zij kan niet alleen intergalactisch reizen, maar ook een aantal interdimensionale grenzen overschrijden. De basis is een levend wezen dat nog het meest lijkt op een enorme aardse hond- of wolfachtige, maar dan met een brede staart die de lengte heeft van een mythologische drakenstaart. Het dier is razend intelligent, dankzij de drie grote breinen die het heeft – in het hoofd, in de buik en in de staart. De hersenen in het hoofd worden primair gebruikt om de positie te bepalen door met ongelooflijke snelheden voortdurend pulsarmetingen te verrichten. Ook is dit het ervaringscentrum waarin zij alle nieuwe indrukken verwerkt en opslaat, waarna ze deze voor ons in menselijke begrippen toegankelijk maakt. Het buikbrein is gespecialiseerd in hechting en veiligheidsbewaking. De hersenen in de staart tenslotte sturen de techniek aan. In de staart bevindt zich ook de motor.

De afmetingen en de technische specificaties zijn indrukwekkend :

DRAGWOLFR65 tech specs :

Length x height x width = 121,39ft/37m x 18,86ft/5,75m x 8,37ft/2,55m

Global + galactical + intergalactical + interdimensional positioning system (GPS+GPS+IGPS+IDPS)

Long range lattituse and longitude pulsar measurement 1017 p/s

Resizing technology from SA (sub atom) up to 500% life size.

Max speed (earth atmospheric) 652 m/ph = 1050 km/h

0,5 HCR hyperdrive class rating

Average cruising warp 6 / maximum warp 9,6 for 12 hours

Optical data network

Underskin dullaroy plating

x-ray field generator stern / force shield generator bow

deflector shield projection

anti concussion field generator

signal jammer

Power: girodyne SRB42 sublight engine

Quadex power core – subluminal

Class 0,5 coaxium ISU-SIM SSP05 hyperdrive

De dragwolf is geboren in 2018 en in de eerste helft van 2019 tot volwassenheid gegroeid. Vanaf oktober 2019 is zij getraind en ingericht voor verre reizen. Het interieur is ontworpen en gebouwd door Linda, die daarvoor uitsluitend antieke materialen gebruikt heeft. Daardoor blijven strakke moderniteiten als de sonic shower en de 3D food and beverage printer verborgen achter een ouderwets 19e eeuws interieur, dat ik altijd een aantrekkelijke omgeving vind. We hebben een antieke tafel met stoelen en een prachtige art nouveau boekenkast. Ook de techniek heeft zij op deze wijze gevormd, door uitsluitend vintage meters te installeren en veel koper en leer te gebruiken voor leidingen en bedradingen. Het besturingsconsole heeft daardoor iets steampunk-achtigs gekregen – werkelijk heel mooi!

De eerste twaalf weken moet de Dragwolf op onze thuisbasis blijven om te hechten en verbindingen te laten aangroeien. Na deze periode kunnen we hoogstens een paar korte trips boven onze eigen aarde maken om te wennen. Maar vanaf oktober 2020 kunnen we onbeperkt reizen!