Jaguar

jaguarxk120richarddelaporteblog

Auto’s doen me niets, behalve als ze oud zijn. Linda en ik gaan daarom naar de zomerse old timer-bijeenkomsten die bij ons in de Betuwe georganiseerd worden. In Lienden en Opheusden heb ik fraaie series foto’s kunnen maken. Deze jaguar stond in Opheusden op de startplaats  – in het grijs, maar ik vind groen mooier. Het aantrekkelijke van die oude auto’s is dat het nog om echte mechanische techniek gaat; met de hand gebouwde machines van plaatwerk, tandwielen, schroefjes, boutjes, moertjes en ringetjes.

 

Taalspel: 22 variaties op Vondel

00 basistekst
Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw
ter wereld ooit gevonden
                                                                                   – Joost van den Vondel (1587-1679)

01 alfabetische deconstructie
aaaa c dddd eeeeeeeeee g h i m nnnnnn oooooo p rrrrrrrr ss ttttt uuu vv wwwww

02 minimale variatie
Waar werd oprechter trouw dan tussen pan en vrouw ter wereld ooit gevonden  

03 linea recta
Waar werd een rechter touw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden  

04 negatie
Nergens op deze wereld werd oprechte trouw tussen man en vrouw ooit gevonden

05 reciprook (1)
Waar werd onoprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden

06 reciprook (2)
Waar werd oprechter ontrouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden

07 permutatie
Waar werd oprechter trouw dan tussen deze man en alle vrouwen ter wereld ooit gevonden  

08 responsief
Daar op de wereld werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw gevonden                       

09 homoseksueel
Waar werd oprechter trouw dan tussen man en man of vrouw en vrouw ter wereld ooit gevonden  

10 genderneutraal
Waar werd oprechter trouw dan tussen mens en mens ter wereld ooit gevonden  

11 e-tautogram
Nergens ter wereld werden echt en eer evenwel beter begrepen

12 e-lipogram
Nooit in ’t aardrijk zaagt gij zó waardig band als nu hun trouw ’t duo tot paar bindt

13 deconfiture
Ze zijn uit elkaar

14 monosyllabisch
Waar op de bol zag men ooit zo sterk een trouw als in de bond van man en vrouw

15 cynisme
Waar werd oprechter kou dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden

16 semantisch
Nergens binnen de antropocentrische betekenis van het begrip wereld, dat wil zeggen: nergens binnen het geheel van de menselijke beschaving, zal men een morele verbondenheid aantreffen die zo onverbrekelijk is als bij de verbintenis in de door het burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm die het fundament vormt onder de duurzame seksuele relatie en het familieverband tussen een mens met de biologisch geslachtelijke status man en een mens met de biologisch geslachtelijke status vrouw

17 kruisbestuiving (H.Marsman – De bruid)
1. Waar werd oprechter trouw dan tussen de tranen die ik schreide en de zuchten ter wereld ooit gevonden
2. Man en vrouw zie ik vervluchtigen tot regenbogen

18 antithese
Vals is de oprechte trouw tussen man en vrouw die je op deze wereld vindt

19 dubitatio
Is het nog mogelijk op deze wereld oprechte trouw te vinden? Is de mens nog in staat tot onvoorwaardelijke overgave aan een ander? Heeft het huwelijk nog enige wezenlijke en blijvende waarde of zijn wij postmodernen tot reddeloze eenzamen vervallen en heeft de lust de liefde definitief overwonnen?

20 hexameter
Nooit was de trouw tussen man en zijn vrouw zo volkomen op aarde.

21 paradox
Hij houdt net zoveel van haar als zij van haar hond

22 ironie
“Kom nooit tussen een man en zijn gitaar.” (Eelco Gelling)