The super clean dream machine

Waar vind je verlossing? De Hemel is in het hiernamaals gesitueerd. Het Nirvana bereiken wij door ons volledig los te maken van ons aardse bestaan. Maar in het leven zelf is geen asiel te vinden.

Als we op schijnbaar onoplosbare problemen stuiten, wenden wij ons tot de technologie. Ook in dit geval. Zie hieronder de verlossingsmachine, ook wel de super clean dream machine genoemd. Als wij ons overleveren aan dit apparaat, worden onze levensfuncties gemonitord en ondersteund, en, wat belangrijker is, onze hersenen worden gevoed met een alternatieve realiteit die vrij is van pijn, vrij van spijt, vrij van verdriet.

Verlos jezelf, zonder berouw of boetedoening. Betreed het paradijs en leef in zuivere liefde, vrede en geluk.

How happy is the blameless vestal’s lot?
The world forgetting, by the world forgot:
Eternal sunshine of the spotless mind!
Each prayer accepted, and each wish resigned;

Maar ja, het blijft natuurlijk gewoon technologie…

Peter Draws

Peter Deligdisch is een tekenaar die een eigen soort “doodle-stijl” gebruikt om behoorlijk complexe tekeningen te maken. Hij publiceert onder de naam Peter Draws en heeft een fantastisch youtubekanaal onder die naam. Hij is een self made artist, volkomen autodidact – ook zonder kunstopleiding kun je dus goed zijn.

Ik teken wel vaker het werk van andere tekenaars na, om hun techniek te verkennen. Zijn kunst is onmogelijk precies na te maken, maar de stijl kan ik navolgen. Hierboven mijn laatste tekening. Ik heb wat kleur toegevoegd; hij werkt doorgaans in strak zwart-wit.

Het is een fijne manier van tekenen. Dergelijke doodle art is heel ontspannend!